Tesis Doctorals i Treballs de Màster

Llistat de Tesis Doctorals del 2012 i treballs de màster del 2011 i 2012.

Tesis doctorals

Curs 2012

Andrés Currás
Estudio sobre la evolución de los paisajes mediterráneos continentales en Lleida y Guadalajara
durante los últimos 3000 años a partir de la secuencia polínica de Ivars, Somolinos y Cañamares
Director: Dr. Santiago Riera

Lluís Lloveras Roca
Análisis tafonómico de restos de lepóridos consumidos por carnívoros terrestres y rapaces. Aplicación al
estudio de restos arqueológicos del Pleistoceno y Holoceno de la Península Ibérica
Directors: Dra. Marta Moreno García i Dr. Jordi Nadal Lorenzo

Bartomeu Vallori Márquez
Urbanisme i arquitectura a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca). Segles II a.C. II d.C.
Directors: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros i Dra. Margarita Orfila Pons


Treballs finals de Màster

Curs 2010-2011

Araceli Llimargas Casas
La influencia del pensamiento helenístico en la aparición del monacato primitivo y su posterior asimilación en la concepción religiosa de Occidente.
Tutor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

Mattia Cosimo Chiriatti
La «Vida de Gregorio Taumaturgo» (De uita Gregorii Thaumaturgi), de Gregorio de Nisa
Tutor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

Sergi Guillén Arró
La polèmica entre cristians i pagans: El mos maiorum front a la superstitio cristiana al llarg dels segles I-III
Tutor: Dr. Carles Buenacasa Pérez


Curs 2011-2012

Josep Lahoz Belda
Apol·loni de Tiana, filòsof neopitagòric del primer segle
Tutor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

Agnès Poles Belvis
La propiedad senatorial de los siglos IV-V: reflexiones sobre aspectos de gestión y administración
Tutor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

Esteban Galindo López
Augusto, el espejo de Constantino
Tutor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

Elisabet Seijo Ibáñez
La figura femenina en las fuentes cristianas
Tutor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

Marta Cama Ribes
Les àmfores ibèriques a la Catalunya occidental
Tutor: Dr. Ignasi Garcés i Estalló

Martí Carbonell Salom
El Cercle 7 de Torre d’en Galmés. Estudi d’una estructura domèstica del segle III a.C. a Menorca
Tutor: Dr. F. Javier López Cachero

Diego Cebollada Ordovás
El comercio de ánforas griegas en Cataluña e Islas Baleares
Tutor: Dr. Ignasi Garcés i Estalló

Laia Creus i Gispert
El poblament del Pirineu anterior al segle X d.C. a partir de l’arqueologia del paisatge. El cas d’Arcavell (Alt Urgell, Lleida)
Tutors: Dr. Francesc Tuset Bertran, Dr. Jordi Bolòs i Dr. Santiago Riera

Abel Fortó Garcia
In pagus urgellienses in valle Anorra. Un estudi arqueològic del territori andorrà entre els segles V
i XIII
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran

Joan Frigola Torrent
La ceràmica vidriada monocroma del convent dels dominics de Castelló d’Empúries: estudi tipològic d’un conjunt ceràmic de finals del segle XV-inicis del XVI
Tutores: Dra. Imma Ollich i Castanyer i Dra. Anna Ma Puig i Griessenberger

Fernanda Inserra
Estudio de los residuos orgánicos de algunas cerámicas del yacimiento de Plaza Major-Horts de Can Torras (Castellar del Vallès): una aproximación a la alimentación durante la época visigoda
Tutors: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros i Dra. Alessandra Pecci

Isidora Molina López
El poblament rural al sector sudoccidental del territori d’Iluro: organització, tipologies i evolució
Tutor: Dr. Víctor Revilla Calvo

Domènec Montoliu i Trocoli
El canvi del territori i el paisatge a l’Alt Berguedà: Lillet, una proposta per l’estudi de la zona
Tutors: Dr. Francesc Tuset Bertran i Dr. Jordi Bolòs i Masclans

Núria Panella i Grau
Aproximació tecnotipològica del nivell I de la cova de l’Arbreda (Serinyà, Girona)
Tutors: Dr. Josep M. Fullola i Pericot i Dr. Joaquim Soler Subils

Maria Pastor Gelabert
La necròpolis del teatre de Clunia. Estudi antropològic i paleopatològic (Campanya 2009)
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran

M. Àngels Pujol Camps
El jaciment de Puig Ciutat en el context arqueològic del Lluçanès
Tutors: Dra. Immaculada Ollich i Castanyer i Dr. David Garcia i Ruber

Jerònima Riutort Riera
La ceràmica de cuina tardana a Catalunya: un estat de la qüestió
Tutor: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros

Lluís Rodríguez Ordóñez
Definició i disseny de la base de dades de la indústria lítica en el marc del projecte CTP PREHISTOPYR
Tutors: Dr. Xavier Mangado Llach

Nadihuska Y. Rosado Méndez
Agentes tafonómicos y acumulaciones de lepóridos: el caso de Les Terrasses de la Riera
dels Canyars (Gavà, provincia Barcelona)
Tutors: Dr. Joan Daura, Dr. Lluís Lloveras i Dr. Jordi Nadal

Marta Sánchez de la Torre
El sílex como marcador territorial en la Prehistoria. Estudio arqueopetrológico de los materiales de la Cova Alonsé (Estadilla, Huesca)
Tutor: Dr. Xavier Mangado Llach

Carolina Sánchez Díaz
Análisis metrológico y tipológico de las pesas de telar del asentamiento de la Primera Edad del Hierro (s. VII-VI a.n.e) de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià)
Tutors: Dr. David Garcia i Rubert i Dr. Javier López Cachero

Pau Turon i Izquierdo
Sant Esteve de Caulès. Vida i mort d’un poblat medieval en el massís de l’Ardenya-Cadiretes
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran

Montse Valls Mora
Arquitectura hispánica de los siglos IV al VIII. La construcción historiográfica de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX
Tutora: Dra. Gisela Ripoll

Carlos Velasco Felipe
Valoración y viabilidad de la estandarización de las capacidades volumétricas agrarias a partir de los contextos cerámicos de los yacimientos de la Bastida y la Tira del Lienzo (Totana, Murcia)
Tutors: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós i Dr. Vicente Lull Santiago

Andrea Zamarro Falcó
Romanos en la Plana Baja: ocupación territorial
Tutors: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros i Dr. José Manuel Melchor Montserrat

Additional Info