La professió d’arqueòleg i l’activitat arqueològica des del punt de vista d’una empresa. Evolució i actualitat / The archaeological profession and its activities from a company's point of view. Evolution and current state

Cristina Benet Arqué i Antoni Rigo Jovells

DOI: 10.1344/Pyrenae2015.vol46num2.7