Ressenyes

Pyrenae fomenta la publicació de ressenyes bibliogràfiques que són editades en el segon volum de l’any. L’objectiu es promoure la difusió de les novetats en la recerca, la reflexió historiogràfica i el debat científic.

Autors/es i editorials que vulguin trametre la ressenya d’un llibre o el llibre en si mateix han de contactar amb l’Equip Editor. En qualsevol cas tot enviament ha d’esser doble i ha d’estar adreçat a Pyrenae (cf. adreça postal a Contacte): un exemplar per l’autor de la ressenya i un exemplar per la Biblioteca de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

És recomanable enviar una fotografia a color de la portada del llibre per tal de publicitar-la a l'espai web de Pyrenae.

Tota ressenya publicada a Pyrenae està identificada amb un DOI.

 

Informació pels/les Autors/es

Els/les autors/es que desitgin publicar la ressenya d’un llibre a Pyrenae, si no han estat contactats directament per l’Equip Editor, hauran de posar-se en contacte amb aquest Equip per tal d’establir la seva col•laboració.

L’extensió de les ressenyes no té unes normes establertes, però el normal son unes 2.000 paraules. Es poden fer citacions bibliogràfiques seguint les mateixes normes que per a la publicació d’articles. Si la ressenya proposada excedeix aquesta longitud, cal que els autors es posin en contacte amb l’Equip Editor, i aquest valorarà la possibilitat de publicació.

A la referència bibliogràfica del llibre ha de constar l’autor/a o autors/es amb el seus noms i cognoms, el títol complert, l’editorial, la sèrie, el nombre de pàgines, figures i làmines, així com l’ISBN.

L’autor/a d’una ressenya ha de signar amb el seu nom i cognom i proporcionar el seu ID ORCiD.

L’autor/a d’una ressenya rebrà un exemplar de Pyrenae en paper i un pdf del seu text. Aquest pdf serà penjat immediatament en el repositori cooperatiu Revistes Catalanes amb Accés Obert i en format digital a la pàgina web de la revista.

 

Informació per les Editorials

Les editorials que estiguin interessades en publicar una ressenya de les seves obres a Pyrenae ha de posar-se en contacte amb l’Equip Editor de Pyrenae. La revista cercarà un/a autor/a que faci la ressenya, si l’editorial no fa una proposta concreta. L’editorial es farà càrrec de transmetre l’obra per ressenyar a l’autor de la recensió.

Una vegada publicada la ressenya, si l’editorial ho sol•licita, rebrà un exemplar de la revista Pyrenae en paper així com un pdf. També podrà descarregar l’arxiu del repositori cooperatiu Revistes Catalanes amb Accés Obert, al web de Pyrenae en accés obert o be fer la lectura directament en format digital.